پ ا ر ت ی

 

16:28 - دفتر- 9/5/89 - شنبه

 

پ ا ر ت  ی

 

خوب اگرما تا حالا پارتی نرفته باشیم ، یعنی خیلی دیگر ضایع بازی هستیم ؟

خوب نرفتیم ولی چیزهای زیادی شنیدیم ازش که !

ولی چیزی که دیروز نشانمان دادند ، واقعا ً برق صنعتی سه فاز را از یک جایی مان پرانده همچی که هنوز هیچ متخصصی نشده وصلش کرده باشد هنوز !

 

فکر می کردیم ( یعنی جماعت پارتی رو ، برایمان این طور تعریف کرده بودند ! ) که پارتی جایی است که مامان بابای صاحبخانه رفته اند مسافرتی جایی و نیستند و حالا مرام حضرت شازده زده بالا ، گفته از فرصت استفاده کرده باشد و خیری هم به بقیه بروبچز رسانیده باشد !

خوب !

بساط هم  ادوات لهو و لعب و قمار و مشروب و لاو ترکاندن و رقص نور و صداهای خفن و گوش خراش و گیتار برقی و خواننده و اکس و دود و در یک کلام ، عرق و ورق و زرورق !

 

پارتی ای که دیشب چشممان به جمالش روشن شد را نشد با داده های ذهنی مان ، مطابقت داده باشیم !

چیزی که نشانمان دادند ، همچی چیزی بود :

یک خانه ی لخت و پتی سرامیک شده با حدود 20 نفر آدم که نشسته بودند همه شان روی مبل و صندلی !

نه میوه نه شیرینی ، نه اکس ، نه مشروب نه دود نه هیچی !

همه پاستوریزه ی پاستوریزه !

حتی روی اوپن آشپزخانه هم هیچی نبود  !

حتی توی یخچال هم هیچی !

همه هم بی حس و حال ، نشسته بودند معقول و متین سرجایشان و داشتند دو به دو صحبت می کردند !

خدایی این جوریاس ؟

خوبه ما هم بریم روضه هایی که میریم رو فیلم بگیریم ، بذاریمتون سر کار ؟

خدا رو خوش میاد یعنی ما رو بذارین سر کار ؟

یعنی نه رقص ، نه حرکت موزون ، نه هیچی !؟

حتی بدون سیگار ؟

رقص نور و گیتار برقی و ارگ و این چیزها هم که هیچ  ولی بچه ها یک نوار گذاشته بودند توی واکمن سرایدار مجتمع که " ای قشنگ تر از پریا " را ویز ویز می کرد !

و یکی آن وسط داشت هی ورجه ورجه می کرد و همچی می رخصید لا کردار با این آهنگ پریا که ..

شلوارکی پاش بود و چیزی مثل چیز ! هم تنش ! ( والا فکر کنم اسمش باید نیمتنه باشه ! در عوض اون چیزی که تو جلسه ها دور گردن خانم های مجلس هست ، اسمش یقه ی حجابه ! این به اون در ! )  

هر دو هم جین آبی سورمه ای ..

هی هم وسط رخص هم بدون دخالت دست ، آن چیز را از تنش لاکردار در آورد و دوباره پوشید !

زیرش هم  س و ت ی ن نداشت و دیگه یعنی آخرش بودها !  

ما هم همچی با عینکمان ( فکر کنم باید بروم عینکم را غسل داده باشم ! ) داشتیم می دیدیمش که عاقبت وقتی به خودمان آمدیم ، گفتیم بقیه نکند فکر های بد بد کرده باشند در موردمان !

همچی که رسیده باشد به تریپ مایه های جاری شدن حدود الهی و شرعی !

 

خدایی خیلی تهوع آور بود !

ولی خوب ما ایرانی ها آخر ِ افراط و تفریط هستیم همه جوره ! در اینش که شک نکن ..

جالبی اش برام می دونی چی بود ؟

اینکه نه دخترها توجهی به این لعبت الهی داشتند که داشت خودش را ریز ریز می کرد و نه حتی پسر ها !

حتی تو بگو نیم نگاه !

فقط دو نفر داشتند با گوشی فیلم می گرفتند !

چه جوریاس اونوقت این پارتی ها ؟

پس اکس و رقص نور و گیتار و خواننده و مشروب و ایناش کجا بود ؟

 

پی نوشت :

دوست داشتم بهتر از این می نوشتم ولی همچی این تی وی دفتر توی سرم داره حرکت موزون میکنه که شیطونه میگه پاشو پرتش کن از پنجره وسط میدون ها ..

لااقل یکی بیاد بگه کی ها تام و جری نشون میده !

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید