ه ا ک و پ ی ا ن

 

دفتر - دوشنبه - 17:10 - 25/5/89

 

ه ا ک و پ ی ا ن

 

صبح زود ( ساعت 10 و خرده ای دیگر ! ) تازه چشم هایمان را از خواب ناز باز کرده ایم و گوشی را روشن ...

خواب نا مربوطی دیده ایم دوباره و جهت تلطیف روح و روان ، داریم یک آهنگ دوبس دوبس (دارام دیریم دار سابق ! ) گوش می کنیم با هندزفری که ییهو گوشی مان می زنگد !

 

 یعنی کی می تونه باشه ؟

این موقع روز همه می دانند ممکن است ما خواب باشیم ها ! چقدر مردم بی ملاحظه اند !

شماره هم که نا آشناست !

جواب می دهیم ناچارا ً !

 

خانومی پشت خط هستند از هاکوپیان !

از ما می پرسند آقای پناهی پور هستیم ؟

خوب !

ممممممممم .... مممممممممممممم ......

بررسی مجددی می کنیم خودمان را ابتدا از حیث آقا بودن و سپس پناهی پور بودن !

خیر !

کماکان در هویت اجتماعی و جنسیتی سابق مان قرار داریم !

سر بلند و مشعوف ، نتیجه ی بررسی را که عرض می کنیم خدمتشان ، بازجویی را ادامه می دهند تا از ما پرسیده باشند  کی این شماره را ابتیاع فرموده ایم !

ممممممممممم

خوب ! خیلی وقت می شود !

همچین آقایی را هم نمی شناسیم ؟

البته که نه ! والا به خدا تحویلش می دادیم !

 

دو حالت بیشتر ندارد !

یا این آقای پ . پ برنده ای چیزی شده و شماره ی ما را مردانگی کرده داده به هاکوپیان ها یا اینکه نامردانگی کرده و چکی چیزی دستشان داده و باز شماره ی ما را خرج کرده !

...

 

تقریبا دو سالی می شود هاکوپیان برایمان مسیج های تبلیغاتی وقت و بی وقت ارسال می کند !

تا کی حوصله ام را سر ببرند و بروم بزنم شیشه میشه هایشان را بشکنم و دق تمام این مسیج های وقت و بی وقت را در بیاورم سرشان !

امروز هم که با این کارشان ، حسابی انداختندمان روی دنده شیشه شکنی !

هر کی شکستن خونش افتاده پایین ، دو سه مشت سنگ بیاورد تا رفته باشیم دعوا !

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
ققنوس

بايد به خانم مي گفتي اگر يه بار ديگه مزاحم شي اون موقع مي گم محموت بياد بوست كنه!!!!![نیشخند]

ققنوس

كلا اين اس ام اس ها و تلفن هاي تبليغاتي هميشه بي موقع باعث بر هم خوردن آرامش مي شن...

کیا

والا چی بگم هیچ کس تنها نیست دیگر !! جالبه پدر من و ایرانسل در اورده . شماره خودم را برم بگیرم ! مگر آخر مرض دارم !! [ابرو]