د ل - پ ی چ ه

 

1:7 - 13 سپتامبر 2010 - خانه

 

د ل - پ ی چ ه 

 

یه وقتایی ، حکایت زندگی ، میشه حکایت درد و دل پیچه ی قبل از اسهال !

که هی می گیره ول میکنه ها ... 

تا هر بارش مجبورت کرده باشه از ترس اینکه " ن ر ی د ه "  باشی به خودت ، چپیده باشی توی خـِــلاء تا اونجا  توی تنهایی خودت زور بزنی اینقدی که هر چی تو دلته ، ریخته باشی بیرون ! بلکه سبک شده باشی تا هی تو شیکمت ، بالا پایین نَـشَـن و بالا پایینت نکرده باشن !

 

حالا فک کن ..

چقد بده خلاء باشه ، و تنهایی نباشه ! یا تنهایی باشه ، خلاء نباشه !

یا هر دوتاش باشه ، حوصله اش نباشه !

 

پ . ن :

حالا یه گلاب به روتون هم اینجا بدهکار شدیم به همه !

 

 

 

/ 10 نظر / 3 بازدید
ققنوس

و چه خوشبخت کسی که به امید هدف ، پا نمی ذاره توی مسیر ... چه جمله ي زيباييه ... حفظش مي كنم ...[لبخند][گل]

ققنوس

فكر مي كنم اين حالت واسه همه پيش مياد ... ولي خدا كنه همه يهو با هم اينجوري نشن !!!

فرید پوربزرگ

Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... Oooo.............. .(__)...oooO.... ../ (....(__)...... .../_)...) \........ ........(_\......... [نیشخند][نیشخند]

فرید پوربزرگ

........?#########? .....?#############? ...?###############? ..?#################?..................?###? ..?##################?..........?#########? ....?#################?......?#############? .......?################?..?###############? .........?################?################? ...........?###############################? ..............?############################? ................?#########################? ..................?######################? ....................?###################? ......................?#################? .........................?##############? ...........................?###########? .............................?#########? ...............................?#######? .......................... ......?#####? ...................................?###? .....................................?#? .......................................? ......................................? .....................................? ....? .................................? ..

فرید پوربزرگ

_▓▒▒▓ ______▓▒▓_▓▒▒▓_▓▒▓ _____▓▒░▒▓__▓__▓░▒▓ _____▓▒▒▓_▓▓_▓▓_▓▒░▓ ___▓▒░▒▓_▓░▒▓_▓▓_▓▒▓ ___▓▓___▓▒░▒▓_▓▓_▓▒▒▓ ___▓_▓_▓▒▒▓_▓▒▒▓_▓▒▓ __▓__▓▒▓_▓▓__▓▒▒▓_▓▒▓ _▓▒▓_▓░▒▓__▒▓_▓▒▓_▓▓ ▓▒▒▓_▓▒░░░░▒▓_▓▓_▓▒░▒▓ ▓▒░▒▓_▓▒░░░▒▓_▓_▓▒░░▒▓ ▓▒░▒▓_▓▒░░░░▒▓_▓▒░░▒▓ _▓▒▒▓___▓▒░▒▓_▓▒░░░░▒▓ __▓▓_▓▒▓______▓▒░░░▒▓ _____▓▒░░░░▒▓_▒▓░░▒▓ ____▓▒░░░░░░▒▓█▓▒░▒▓ ____▓▒░░░░░░▒▓█_▓▒▓ _____▓▒▓_▓▒░▒▓█ _________▓▒▒▓_█ __________▓▒▓_█ _______________█ _████_________█ __█████_______█ ___████________█ ____█████______█ _________█______█ _____███_█_█__█ ____█████__█_█ ___██████___█_ ____████____█__