ا م ا م – ز م ا ن – ( ع ج )

 

 

15:11 - دفتر - چهارشنبه - 14/7/89

 

ا م ا م - ز م ا ن - (  ع ج )

 

اگه اعتقاد نداری بهش و فکر می کنی یه آرمان است یا افسانه ، باید عارض محضر مبارکت شده باشم که خلاف به عرضتون رسوندن !

این دیار رو فقط عنایات خاصه ی حضرتش هست که نیگر داشته !

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید