د ع و ا

 

17:25 - دفتر - یکشنبه - 2/8/89

 

د ع و ا

 

تلفنی که دعوا شد دیروز بین رییس و داداشش ، هر چی ولوم صدای رییس بالاتر می رفت ، من هم صدای تی وی رو بیشتر باز می کردم ولی صدای رییس ماشالا در مواقع عادی 300 دسی بل قدرت دارد وای به وقتی که دعواش شده باشه با داداشش اون هم از پشت تلفن !

باید مدیریت می کردم این موقعیت بحرانی را !

اول از همه آقای مهم را دک کردم  !

نیازی نبود ایشان هم در جریان ریز ماوقع قرار گرفته باشد که !

همین که بداند رییس و اخوی اش دعوا دارند ، بس است دیگر !

اصلا ً همین مقدار هم از سرش هم زیاد است !

مثلا ً خود ما که الان تا عمق مطلب را می دانیم از چه قرار است ، چه کردیم ؟ چه گلی به سر این دوتا برادر زدیم ؟ شیرینی گرفتیم رفتیم آشتی شان داده باشیم ؟

البته که نه !

دوری و دوستی !

این شعار ما بوده در تمام مراحل زندگی !

وقتی این نسخه را پیچیده ایم برای خودمان ، چرا به رییس تجویزش نکنیم ؟

خلاصه وقتی رقیب را دک کردیم و کمی بیشتر مداقه کردیم در ماهیت امر ، دیدیم رییس قبل تر ها یک عمل قلب باز داشته و عنقریب اگر دوباره خدای نکرده بلایی سرش بیاید ، لاجرم کم کمش باید از حقوق مبارکمان دو تا کمپوت که گرفته باشیم رفته باشیم بیمارستان ملاقاتش ..

خرج یک لیوان آب خنک کمتر از دو تا کمپوتی است که باید می خریدیم لابد پس از بیمارستان رفتن رییس ، پس دویده ایم رفته ایم یک لیوان آب خنک برایش برده ایم و حین داد بیدادش ، اشاره به قلبمان هم کرده ایم !

رییس البته اعتنایی نکرد و ما را ندید فی الحقیقة ولی اگر می دید هم کم ممکن بود این توهم را زده باشد که منظور ما این است که در قلب ما جا دارد !

چون هیچ هم همچه چیزی نیست ! رییس در هیچ جای ما جایی ندارد !

ما فقط گفتیم مواظب قلبش باشد !

همین !

هر گونه رابطه ی عاطفی بین خودمان و رییس را هم اکیدا ً از همین جا رد می کنیم !

اصلا ً زن رییس روزی 5 بار کمتر مگر زنگ می زند دفتر ؟؟

مگر می شود با این اوصاف ، سرمایه گذاری عاطفی بلند مدت و پایدار کرد روی کسی ؟

خلاصه آب را گذاشته ایم روی میز و فرار کرده ایم از اتاقشان ..

.

.

.

دعوا ادامه داشت تا آنجا که رییس دیگر زد به سیم آخر و ناگهان دو تا فش از آن آب دار ها حواله ی اخوی کرد !

ما را میگی ، مع کنان و مع گویان ( فرهنگ آن لاین نقطه سر سطر : مع : تعجب زیاد ، حیرت فراوان ، باز ماندن دهان به حالت تعجب و ... ) ماندیم که چی شد ؟

اخوی نمی دانیم چی گفت که رییس اولش  چیزی را به اخوی تعارف کردند که خورده باشد !!!!!!!!!!! بعد هم یک فش از آن ها که توی ترکیباتش مادر و قهوه و نسکافه و اینها دارد ( شاید محصول جدید کارخانه ویتانا باشد ! همان کارخانه معروفی که بیسکوییت مادر را ساخته ! شاید قهوه مادر یا نسکافه مادر و اینها هم محصول خود نامرد بی فرهنگشان باشد ! ) دادند به اخوی !

ما می دانیم البته که اخوی قهوه و نسکافه دوست دارد !

نشان به آن نشانی که هر وقت توی این چهار ساله ، ترکیبات کافئین دار بردیم یا بردند براشان ، با رضا و رغبت ته ظرفش را هم در آورده اند !

مثلا همیشه ممکن است ایشان چایی نخورد وقتی آقای مهم براش چایی می برد ولی محال ممکن است از قهوه و نسکافه و بستنی کاکائویی گذشته باشد !

شاید با توجه به همین علاقه و در راستای شعار " فامیل گوشت هم را بخورد ، استخوانش را دور نمی ریزد " رییس خواسته هوای اخوی را داشته باشد همان وسط دعوا تا ما توهم نزده باشیم به عنوان یک مستمع بیگانه که ایشان می خواهد دیگر سر به تن اخوی نباشد !

شاید هم دیده اعصاب اخوی بد خش افتاده ، خواسته یک چیز کافئین دار بهش داده باشد که حالش را برده باشد اساسی !

ولی یکهو وقتی  این ابراز محبت خالص برادرانه قطع شد و تق صدای کوبیدن گوشی روی دستگاه تلفن تا توی خیابان هم آمد ، فهمیدیم که خیر ! این خبرها هم نبوده  !

آن موقع ما توی خیابان بودیم  البته  !

یعنی چون از دعوا می ترسیم ، کله مان را از پنجره کرده بودیم بیرون و داشتیم توی خیابان را سیاحت می کردیم و عملا ً نصف بدنمان از پنجره بیرون بود ..

شاید هم دقیقا ً منظور رییس همین بوده و ما ملتفت نشده ایم ! خنگیم دیگر! این جور وقتها جای تهیه گزارش و خبر ، فرار را بر قرار مرجح می دانیم !

از خیابان که برگشته ایم کامل به دفتر ، می بینیم که به به ! چه سکوت مرگباری !

فقط صدای پره های دماغ رییس می آید و تالاپ تولوپ قلب ما و زر زر های تی وی که بی توجه به این واقعه ، کماکان مشغول اراجیف بافی است !

اولش تی وی را کم می کنیم به طرز کاملا ً نامحسوسی !

بعدش هم دست پامان را جمع می کنیم تا چطور خودمان را گم و گور کرده باشیم که رییس شرمنده نشود از اینکه توی دفتر خودش پاشده به اخوی پذیرایی کرده ، رییس هم انگار طفلک همچو حالتی داشت که 5 مین بعدش زنگ زد که براش آژانس گرفته باشیم !

ماشین که آمد ، خبرش کردیم تا عینهو فشفشه از اتاقش زده باشد بیرون و دیگر فرصت نشده باشد ما نگاهی بهش کرده باشیم !

 

امروز که آمد دفتر ، وقتی ناهارش را خورد و ما را هم به زور ناهار خوراند  ( می شود توی جوجه هاتان سر اجداد بزرگوارتان زیره نریزید ؟ به جان خودم من به زیره حساسیت شدید دارم ! تپش قلب می گیرم ! ) بعدش مثل یک بچه گربه آمده نشسته اینجا توی سالن به خر خر کردن که ببخشین خانوم دیروز کمی صدای ما بلند شد ها !

اشک جمع شده در توی چشم هامان را سترده ایم و گفته ایم رییس فدات شم ، اینها که عادیه توی هر خانه و خانواده ای !

بعد هم زود موضوع را عوض کردیم رییس بیشتر از اینها شرمنده ی ما نشده باشد !

همین دیگر !

 خلاصه اش اینکه فهمیده ایم روسا هم بد بلدند ترکیبات شیمایی کافئین دار را وارد فش های خود کرده باشند و باهاش از مستمعین به شخصه پذیرایی نموده باشند !

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید