ن ژ ا د - پ ر س ت ی - د ی ن ی

11:22- خانه - جمعه - 29/5/89

 

ن ژ ا د - پ ر س ت ی - د ی ن ی

 

 

ما خدا پرست ها ،شما کافرها ...

 

ما مسلمان ها ، شما غیر مسلمان ها ...

 

ما شیعه ها ، شما سنی ها ...

 

ما روزه گیر ها ، شما روزه خور ها ...

 

ما نماز خوان ها ، شما تارک الصلاة ها ...

 

ما بهشتی ها ، شما جهنمی ها ...

 

ما سفید ها ، شما سیاه ها ...

 

ما خوب ها ، شما بد ها...

 

/ 8 نظر / 5 بازدید
ققنوس

ما نژاد پرستا ، شما انسان های سالم ما خرافاتي ها ، شما واقع نگر ها و....

ققنوس

قشنگ بود...مثل هميشه.......

ماهی تنگ بلور

سر میزنی و کامنت مذاری آدرس نمیدی!!!لینک میکنی و خبر نمیکنی؟!![ابرو][ابرو][بغل][ماچ]

ماهی تنگ بلور

باید مرد بود و تو روشون بگی که من بد کاره ام با معیارای شما.....من بدم با این معیارهای احمقانه..با افتخار ...[هورا]من جهنمیم[بغل][هورا]

نارسیس

http://foroughinameh.blogfa.com/ http://www.nimchevakil.blogfa.com/ http://sergeant-at-law.blogfa.com/

خشکه مقدس

ما "ولایی ها"...شما "فتنه گز ها" ما"خودی ها".....شما"نخودی ها"

دورآباد

ما... ، شما... مشکل همینه. ما... ، شما...

کیا

من "‌شما " هستم ! تو "‌ما "‌هستی !!!‌به همین سادگی ! به همین خوشمزگی [رویا]