ب م ا ن د

 

10:45 - دفتر - سه شنبه - 30/6/89

 

ب م ا ن د 

 

چی بگم ؟

نشد که بشه دیگه !

نشد !

نه اینکه من کم فروشی کردم یا نخواستم ، ولی نشد که بشه تا مستقل شم از مامی اینا و مجبورم فعلا بسوزم و بسازم دیگه !

دقیقه نود ، آس برنده شو ، رو کرد مامی !

فعلا همینه که هست !

بد جوری دلم گرفته !

از اولش هم اهل درددل کردن و مظلوم نمایی و گدایی محبت و جلب توجه نبودم و نیستم هم !

ولی یه چند وقتی گفتم بذار سیستم عوض شه شاید من اشتباه برداشت می کنم !

که کاش این کار رو نمی کردم !

چی می خواستم مگه ؟

مگه اصلا ً از کسی راهنمایی خواستم ؟

اصلا ً کی گفته کمتر از بقیه می دیدم و می فهمیدم ؟

فقط می خواستم تعریف کنم تخلیه بشم ! می خواستم یکی بشنوه و فقط یک گوشش در باشه ، اون یکی دروازه !

دیگه واسه تا آخر عمر ، همه چی بماند ...

بد جوری پشیمانم ! بدجور !

حالا نه تنها نرفتم ، که رو دل کرده ام با این همه ابراز محبت و حمایت !

بی خیال .. تموم شد دیگه !

 

دیشب هم که عادله زنگ زد ، قرار گذاشتیم توی مترو دیده باشیم همدیگه رو ، تا بدو بدو جمع کرده باشم و از دفتر رفته باشم ..

خیلی حرف زدیم .. از همه چیز .. خودش .. بقیه .. 

ولی وقتی از من پرسید ، حتی به رفیق 15 ساله ام هم گفتم که بـــــماند !

 

قرار نبود کسی کاری کنه واسه من  ...

ولی زحمت کشیدی !

زخمه هنوز تازه بود که برداشتی نمک پاشیدی روش !

بی معرفت !

نمی دونی چقدر داره می سوزونه که ..

 

یه شعر داره معین ... دارم پرپر می زنم پیداش کنم دوباره .. باید داشته باشم توی سی دی های خونه ..

هر یار اهل نیرنگ ، هر دوست اهل حیله .. با پشت خورده خنجر موندم تو این قبیله ..

دلم خیلی گرفته ! ولی بهتر می شویم !

 

/ 0 نظر / 5 بازدید