ا ت ا ق - ف ر م ا ن

 

جمعه - 21/5/89 - خانه - 00:12

 

ا ت ا ق - ف ر م ا ن

 

کارتون برایشان گذاشته ام بلکه آرام گرفته باشند ! سه تا متکا آورده ام انداخته ام جلوی کامپیوتر ، بلکه خدا کند وسط فیلم خوابشان برده باشد ! از صبح دو تایی مغزمان را بدجوری جویده اند !خودم هم لم می دهم روبروی مانیتور !

وسط های سیاره 51 که می شود ، بلند می شوند می روند پی کارشان !

حق هم دارند !

دو تا بچه ی 3 و 4 ساله را چه به درک حیات در کرات دیگر ؟ و فضانوردی ؟

 

غرق در کارتون شده ام !

بچه کوچیکه ی این ساره 51 ، عجیب به خود د ا ن ی ا ل شباهت دارد !

پسر خاله ی 3 ساله مان !

 

می آیند سراغم دوباره و می زنند به من که : 

" تو کارتونت را ببین ، ما داریم میریم بیرون ! "

بعد هم دو تایی می روند دوباره پی کارشان !

 

کمی معذب می شوم ! دست و پایم را جمع می کنم و می نشینم !

صحیح نیست این طور جملات سنگین را بگویند بچه ها به ما گفته باشند ها !

مامان اینها را منظورمان است که لابد وقتی دیده اند بجای کمک کردن در درست کردن افطاری ، نشسته  ایم  داریم کارتون می بینیم به بچه ها گفته اند این طوری به ما گفته باشند !

بی خیالش می شویم !

به روی خودمان نمی آوریم و حسب الامر حضرات ، بقیه ی کارتونمان را می بینیم !

 

5 دقیقه بعد خاله جان می آیند سراغمان که : پس کوشن این دو تا ؟

می گوییم : عه ! رفتن دیگه !

 

یکهو همه ی خانه می شود تکاپو برای جستجوی ل و ا ش ک و  ق ر ه  ق و ر و ت ! پسر خاله های عزیزمان !

 

و ما متحیر می مانیم به متلکی که دو تا بچه ی فسقلی که سر جمع 7 سالشان هم نمی شود بدون هماهنگی با اتاق فرمان ، انداخته اند بهمان و رفته اند پی کارشان !

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
کیا

بچه ها در این جور مواقع عقلشان از ما بزرگتر ها بیشتر است - تصحیح می کنم ما مثلا بزرگتر ها ! - سیاره 51 خیلی با حال بود . دو بار نگاه کردم ! [نیشخند]