م ع ر ف ی - ک ت ا ب

 

روانکاوی و دین ؛ اریک فروم ؛ آرسن نظریان ؛ تهران : انتشارات مروارید ؛ چاپ چهارم : 1388 ؛ 152 ص ؛ قیمت 2500 تومان .

 

 

روانکاوی و دین :

کتاب کم حجمی است که با مقایسه تلاش روانکاوی و دین برای آسایش بشر می پردازد .

فصل اول به طرح مساله اختصاص داشته ، فصل دوم به بررسی شیوه و تلقی فروید و یونگ از دین می پردازد . د رفصل سوم ، انواع تجارب دینی تحلیل می شود فصل چهارم به روانکاوی به مثابه پزشکی برای روح اختصاص دارد و فصل نهایی هم به این موضوع می پردازد که آیا روانکاوی تهدیدی برای دین به شمار می رود یا نه !

 

فروم در فصل دوم از این کتاب ، به بررسی انواع دین می پردازد و انواع دین را با انواع روانکاوی ( دو نوع روانکاوی در کل معرفی می کند .. روانکاوی ای که در نهایت به سازش فرد با محیط وی منجر می شود و روانکاوی ای که در نهایت با برتری فرد و وجدان وی ، همراه است ) مقایسه می کند و تلاش های آن ها را برای رستگاری نوع بشر مورد مداقه قرار می دهد .

 

فروم درکل ، دین را نیرویی خارجی می بیند و برتر که آن را به دو نوع خودکامانه و نوع خواهانه قابل تقسیم می داند .

 

در دین خودکامانه ( عموما ً ادیان توحیدی ) خدا در رأس هرم قرار دارد و نهایت خوبی هاست و گناه در این نوع دین ، عبارت است از تخطی از قواعدی امری که توسط خدا بارگذاری شده !

این نوع ادیان ، ریشه در معنویت صرف نیز ندارند و فروم ، انواع خدایان زمینی ( رهبر حزب ، جامعه ، پول ، قدرت و .. ) را نیز معرفی می کند .

ادیان خودکامانه ، خدا محور هستند و معمولا و سریع ،دارای بوروکراسی مذهبی پیچیده ای می شوند .

 

دین نوع خواهانه که تجلی عمده آن را در ادیان شرقی ( بودا ، هندوییسم و .. ) می بینیم ، رویکردی انسان مدارانه دارند !

نگاه پایین به بالای انسان در دین خودکامانه با محوریت یک بت و یک خدا ، در اینجا تعدیل شده و عشق به همنوع و روابط عرضی به جای روابط طولی ، جای آن را می گیرد .

انسان و درک او از حقیقت و هستی اش ، نهایت آرمان است و گناه در این دین ، بخشیده می شود و انسان می تواند ( و باید ) قادر باشد تا خود و همنوعانش را بخشیده و جنبه های تاریک وجود خود را درک کرده و بر آنها فائق آید .

 

این تقسیم بندی و القاء حس گناه در ادیان خودکامانه و حس رانده شدن از بهشت و زیستن با حس گناهی ابدی ( و بالتبع پاسخگو بودن در برابر " خدا " به عنوان منبع نهایت خوبی ها ) چیزی بود که در بررسی جوزف کمپل در قدرت اسطوره ها هم قابل مشاهده بود !

البته یکی دو جا هم فروم به کمپل رفرنس داده و اگر این تقسیم بندی را در نهایت پذیرفته باشیم ، اینجا است که می توان ادیان و مراسم ومناسک سرخپوستی را در کنار ادیان مشرق زمین جمع بست و وحدت در کثرت را به نظاره نشست !

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید