ق س م

 

دوشنبه - 1:40 - خانه - 12/7/89

 

ق س م

 

ص 600 و 601 داستان یک شهر خورشید کلاه به خالد گله می کنه که یارو هی بهش چشمک میزنه و قر و اطوار میاد انگار که می خواد دختر 14 ساله بلند کرده باشه !

یه وقتایی آدم حس می کنه بعضی ها خیلی پرتن از قضیه !

یه گاهی دلت می خواد هیلگارد درمانی کرده باشی شون و دل به دلشون داده باشی و بعد حناق شی تو گلوشون همچی که راه نفسشون بند اومده باشه و یه گاهی هم دلت می سوزه  و بی خیال میشی و می ذاری همه چی رو به پای بچگی ها ...

 

آخه نی نی !

تو  که 10 تا که هیچ ، 12 تا دیگه هم بره روی سنت باز هم من بهت میگم نی نی ؛ واسه من قر و اطوار میای و جون من و خودتو قسم می خوری و قسم میدی ؟

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید