ح ر ا ج

 

قامتی کوتاه دارد و موهایی کم پشت .. میانسال نیست ولی لباس تیره ای که برتن دارد ، مسن تر نشانش می دهد ...

یک ساعت پیش که زنگ زده بود دفتر ، گفت صبح با رییس تلفتی صحبت کرده ولی الان منکر می شود ! مته به خشخاش نمی خواهم بگذارم که پشت تلفن به من گفت رییس صبح بهش گفته عصر 4 به بعد دفتریم !

اسمش را می پرسم ، شماره تلفنی ازش می گیرم و منتظر می مانیم تا رییس آمده باشد .

آقای " ط " هم از موکلان دفتر ، نشسته است و حالا دو تایی ، تی وی می بینند که یک برنامه جنگی را نشان می دهد ...

 

رییس که می آید ، می روم به اتاقش .. یک سری امضاء ها را می گیرم و یک سری موارد را چک می کنیم ...

می نشینم که پشت میزم ، دارد بی تاب نگاه می کندم تا زودتر رفته باشد پیش رییس ! دیگر طاقت ندارد انگار بیشتر منتظر مانده باشد !

من هم از آن هایی نیستم که بخواهم وقت کسی را گرفته باشم برای کلاس کاری مان !

ازش می پرسم معرف دارد یا نه که وقتی منکر می شود ، بهش می گویم مبلغ حق المشاوره را بپردازد و تشریف ببرد داخل اتاق رییس .

می گوید نمی خواهد مشاوره کرده باشد که !

می خواهد بپرسد فقط می تواند رییس کارش را انجام دهد یا نه !

عارض می شویم خدمتشان که در هر حال ، مورد مشاوره محسوب می شود !

چانه می زند با من که آخر می خواهد بپرسد که اگر کارش شدنی است که بحثی نیست ولی اگر نه ، برود دیگر !

دارد حوصله ام را سر می برد ها !

ولی دندان می گذارم سر جگر تا ازش پرسیده باشم حالا موردش چیست که از رییس بپرسم شدنی است یا نه !

یک ور می شود روی مبل و از جیب پشت شلوارش ، دادنامه ای را که تا کرده اندازه ی گواهینامه ، می کشد بیرون .. بازش می کند . بلند می شود می آید سر میزم و می گذاردش روی میز من و با سر در گمی می گوید که می خواهد فقط ببیند اگر آقای وکیل می تواند مبلغ دیه را زیاد کند که همکاری کنیم والا مشاوره نمی خواهد کرده باشد !

کلافه می شوم !

کلافه نگاهش می کنم ... حق المشاوره ی دفتر ، می تواند خرج یک هفته ی خانه اش باشد !

کمی فکر می کنم و برگه را از روی میز بر می دارم و بهش میگویم تشریف داشته باشد تا برگردم !

 

دادنامه را که به رییس نشان می دهم  می گویم یک ساعته نشسته اینجا و فقط می خواهد بداند که می شود دیه را اضافه کرد یا نه !

رییس دارد حکم را می خواند .. نیم نگاهی می کنم به تاریخ ابلاغش .. 18/5/89 ابلاغ شده بهش و هنوز 7-8 روزی فرصت دارد برای تجدیدنظر خواهی ...

رییس غرق شده در متن دادنامه و دوباره یادآوری می کنمش که این بابا فقط می خواهد بداند بداند دیه را می شود اضافه کرد یا نه !

رییس می پرسد مگر متهم نیست ؟

می گویم خیر !

ظاهرا ً پدر بچه است .. و نگاهی دوباره به بالای دادنامه می اندازم که در آن به ولایتش بر صغیر تصریح شده ...

شاکی : خانم " ک " ( صغیره ) با ولایت آقای " ک " ....

 

رییس پس می دهدم دادنامه را !

- : نه خانوم ! فکر کردم متهم است و می خواهد کمش کند دیه را !

فایده ای هم ندارد !

- : ردش کنم برود ؟

- : بفرستش برود ..

 

بر که می گردم ، باید ظرف چند ثانیه ذهنم را جمع کرده باشم !

بهش می گویم رییس می گوید به احتمال زیاد رد می شود درخواست تجدید نظرخواهی اش .. که ممکن است کمتر بشود با تجدید نظرخواهی متهم ولی زیادتر نمی شود !

بهش می گویم که یک هفته هنوز وقت دارد ولی فایده چندانی هم ندارد !

می پرسد که رییس دقیقا ً چی گفته ... می پرسد چقدر ممکن است طول کشیده باشد کارش ( بیشتر از 3-4 ماه یا کمتر از آن ! )  و مهلت هم نمی دهد جوابش را داده باشم !

ایستاده کنار میزم و امید موج می زند در چشم هایش ..

 

نگاهش می کنم !

نه !

سه چهار ماه طول می کشد تا تازه پرونده اش برود روی میز قاضی !

معمولا ً هم دیه ها زیادتر نمی شود !

تا دستش هم به این پول برسد ، ممکن است یک سالی طول کشیده باشد !

اگر هم بخواهد رییس را دیده باشد باید در هر حال ، حق المشاوره را بپردازد !

 

جا خورده !

نیشش را که  جمع می کند ، برگه را بر می دارد از روی میزم . تا می کندش و می گذارد توی جیبش ! انگار که ضرورتی داشته باشد توضیحش ، بهم می گوید پس می رود و مشورتی با مادر بچه کرده باشد و خبرش را بدهد به ما !

برایش آرزوی موفقیت می کنم و بهش می گویم پس ما منتظر می مانیم !

 

پی نوشت :

هیچوقت ذهنم درگیر نمی شود در پرونده ها و کیس های مشاوره دفتر !

ولی این یکی بدجوری داره راه میره روی اعصاب و روانم !

ایکه چرا باید ....

اَه .. ولش کن ... بی خیال ....

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
ساسان افسری

سلام خوش به حال اون رئیسی که تو همکارشی و صد البت خوش به حال موکلاش

برگ خزان

الان شما وکیل هستید یا دارید دوره میگذرونید؟[متفکر]

ققنوس

منتظر بقیه اش هستم (این کامنت لپ هیچ کس را گلی نخواهد کرد)!!!

ققنوس

من ناراحت نشدم...اصلا... [گل][لبخند]امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشید

دورآباد

من یه نظر داشتم در مورد بالایی اما حالا که بستی دیگه نظر نمیدم. سلام.

علی

میگم قربان آن دماغت ( درست کردی قواره اش رو؟‌) ... انقدر وبلاگ عوض نکن ! [منتظر] این هم برای دماغت با عشق [شوخی]

علی

البته زیاد هم مهم نیست. جدی نگیر [عینک]