م ع ر ف ی - ک ت ا ب

برنامه ب - 2 ( رهانیدن سیاره ای گرفتار تنش و تمدنی دچار آشفتگی ) ؛ لستر بروان ؛ فریدون مجلسی ؛ تهران : انتشارات اطلاعات ؛ چاپ اول : 1386 ؛ قیمت : 2500 ؛ 423 صفحه .

 

 

راجع به معرفی این کتاب ، فعلا ً چیزی نمی توانم گفته باشم !

چون تازه امروز گرفتمش و می خواهم همه کتاب های دیگر را گذاشته باشم کنار و خوانده باشمش ...

تعریفش را خیلی شنیده ام و می توانم این را فقط گفته باشم که در مقوله جامعه شناسی آینده نگر است ...

سرفصل های کتاب :

ورود به جهانی تازه ، فراسوی اوج نفت ، ظهور کمبود آب ، افزایش گرما و بالا آمدن دریاها ، سامانه های طبیعی زیر فشار ، نخستین نشانه های زوال که تماما ً نشانه های تمدنی ما هستند و برنامه ی ب  ( پاسخی به این آشفتگی های تمدن امروزین ما ) که در فصول بعدی بررسی می شوند عبارتند از : ریشه کنی فقر و تثبیت جمعیت ، ترمیم زمین ، تغذیه خوب 7 میلیارد نفر ، تثیت وضع آب و هوا ، طراحی شهر های پایدار ، بنای اقتصادی نو و برنامه ب : بنای اقتصادی نو .

 

در کل و با توجه به اینکه نوعا ً جامعه آینده را بررسی می کند ، می تواند مشترکاتی با آثار الوین تافلر ( مولف موج سوم و جتگ و ضد و جنگ ، جابجایی قدرت و .. ) داشته باشد .

دیدگاه نویسنده در این کتاب ، بیشتر توجه و رویکردی محیط زیستی می باشد .

 

از امشب می خونمش ...

دوباره اگر قرار شد چیزی راجع بهش بنویسم ، تو کامنت ها خواهد بود ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید