پ ر و ن د ه

 

چهارشنبه - دفتر - 14:31 - 6/5/89

 

پ ر و ن د ه

 

گوشی رو امروز روشن کردیم .. دیشب شارژش کرده بودیم بیچاره را .. شارژ نداشت ، دو سه روزی خاموش بود ! دنیا هم کن فیکون نشد و کماکان اوضاع بر روال بود !

برنامه ی ما این جوری است که هفته ای یکبار شارژش کرده باشیم !

حالا باتری هم نداشت ، به جهنم ! به ما چه ؟ ما که نمی شود هر روز راه افتاده باشیم دنبال شارژر و این ها ؟

 

 

بهاره جان زنگ زده اند به اینجانبه ، همشیره گرامی شان و الو نگفته ، زرتی گوشی را دادند یکی از رییس ها شان !

حاج آقا که گوشی را گرفتند ، نشنیدیدم چی می گفتند ! انگار مرتیکه می ترسید بلند تر حرف زده باشد ، مخابرات باهاش گرانتر حساب کرده باشد !

ما هم تلافی کردیم و هر چی گفتند ،هی فقط کله مان را تکان دادیم و امیدوار بودیم که تلفنشان تصویری باشد و دیده باشند عرض ادبمان را که در نهایت خلوص ، بهشان ابراز می کردیم !

ترسیدیم اگر ما هم بلند حرف بزنیم ( یا اصلا ً اگر حرف بزنیم ، مخابرات پدر پدر جد حاجی را در آورده باشد و حاجی هم بهاره جان را بیرون کرده باشد زبانمان لال خدایی نکرده ! )

بعدش هم  در دل مبارک خودمان ، هر چی فش بلد بودیم ، به بهاره جان و خودمان و حاج آقا جمیعا ً اجمعین نثار کرده ایم!

 

با درایت و ذکاوت و هوش خداداد و سرشار مان که از چشم و عینکمان در حال تراوش است ، این را ولی فهمیدیم که حاج آقا یک زمینی قولنامه ای دارد که نمی دانیم قرار است که چه غلطی درش کرده باشد و حالا کارش گیر است و می خواهند دیده باشند بنده ! آشنا دارم در شهرداری و شواری شهر یا خیر !

 

بعد از نیم ساعت حرف زدن ، هیچی دستگیرمان نمی شود !

این ماشین ها هم که بلانسبت گوسفند ها ، هی بع بع کنان و ویراژ کنان می روند در این خیابان و می آیند و نمی گذارند صدا به صدا رسیده باشد !

آنقدر هم چپ اندر قیچی و بی ربط سوال می پرسیم ازشان که عاقبت جیغش در می آید حاج آقا که نرگس خانوم ! ! ! ( به بهاره جان هم می گوید یعنی همیشه بهاره خانوم ؟  رییس خودمان ولی بعد از چهار سال ، هنوز اسم کوچک من را سهیلا می نویسد !) متوجه شدی من دقیقا ً چی عرض کردم ؟

ما هم بی خیال افت لاتی و این ها می شویم ! جانمان را آزاد و مهرمان را حلال می کنیم  و عارض محضرشان می شویم  که خیر ! باید شرفیاب محضرشان بشویم  تا دیده باشیم مدارکشان را و ببینیم چی می گویند !

و بعد بهشان فرمایش می فرماییم که اجازه دهند مصدع اوقات شریفشان شویم حضوری بلکه بتوانیم بفهمیم چی فرمایش فرموده اند !

و قطع می کنیم !

 

این حاج آقای بهاره اینا ، یکبار دیگر هم پارسال ما را کشید تا آنجا ( محل کارشان ! ) و بعد از یک جلسه ی صبح تا ظهرانه ، با نتیجه ی هیچ بر هیچ و دماغی به شدت سوخته و جزغاله شده ، ما را دیپورت کرده اند !

نه حاضر بوده اند  که کاری کرده باشند و نه می شد مفهوم سرمایه گذاری آینده نگر و اقتصاد دراز مدت را در کله شان فرو کرد !

آنقدر که صدای دیگر شرکای حاضر در اجلاسمان هم در آمد !

ما هم آن همه فک زدیم و بعدا ً حسابی در عوضش ، چغلی اش را به بهاره جان نمودیم !

یک آژانس هم به خرجشان گرفتیم که باهاش رفتیم حسابی تهران گردی و بهاره جان بعدها فرمودند که رویشان نشده فاکتور را از جیب رییس پرداخته باشند و از جیب خودشان پرداخت کرده اند !

به من چه ! خوب باید از اونجا می رفتم دادگستری شهرری و بعدش هم میدان رسالت دیگر !

نکند انتظار داشتند پیاده برگشته باشم ؟

من اصلا ً و ابدا ً وجدانم در این موارد به درد دچار نمی شود !

 

منتهی بحثی که هست ، این است که حاج آقا ، شخصا ً دارای وکیل زبده ی کاری ای می باشند که دفعه ی قبل هم همین جناب ، بعدا ً کاسه کوزه ها را ریخت به هم !

البته به حاج آقا هم عارض شده بودیم که با این روش ، کار بسیار سختی در پیش رو دارند ...

حالا ..

وقتی ایشان وکیل دارند و باز می فرستند دنبال حقیر بی سوات ! ! ! ( تو رو خدا مدیونید نیاید بگید اینقدر با سرنوشت شغلی ام ، با شکسته نفسی برخورد نکرده باشم ها ! ) یعنی حمالی مفت و بی جیره مواجب بنده !

حالا ..

اجازه دهید شرفیاب محضرشان شده باشیم ، بعدا ً عرض می کنیم قصه چی است !

منتهی موضوع این نیست !

این است که این دفعه به مقصد کجا آژانس گرفته باشم که چیزی دور و بر همان دفعه ی قبل خرج گذاشته باشم روی دست بهاره جان ؟

 

اوکی !

هفته ی دیگر ، بایستی مشرف شویم منزل خانومی ،دوست گرانمایه مان در صادقیه !

می گوییم آژانس را به مقصد آنجا برایمان رزرو کرده باشند که هم ما زودتر به دیدار حضرت دوست نائل شده باشیم هم بهاره جان دانسته باشد دیگر غلط بیجا می کند به ما زنگ الکی و بیخودکی بزند !

 

 

فعلا ً ولی خیلی خوش به حالمان است !

هرچند ایشان اولین موکل ما نبوده و نیستند !

( اگر رزومه کاری بنده را در امور کیفری و حقوقی خواسته باشید دانسته باشید ، می توانید به سایت رسمی ام مراجعت فرموده باشید ! که خوب هنوز راه اندازی نشده ! می ماند فقط اینکه از خودم پرسیده باشید ! مشتاق نشان بدهید ، شاید هم از سوابق کاری مان در دنیای حقوق برایتان چشمه هایی را رو کردیم ! خدا را چه دیدید ؟ امیدوار باشید سر حال بوده باشیم ، بنویسیم ! )

 

دیگر ؟

به کوری چشم حسودان و بدخواهان حضرتمان ملالی نیست !!

باشد هم ازش تعریف نخواهیم کرد تا آن جایتان سوخته باشد همچی که ..  

خلاصه که داریم دوباره پرونده ی جدید می گیریم و خوشحالیم هزار و پونصد شونصد تا و بسی و بسا بیشتر !

 

منتهی یک عرضی !

بی خیالش .. بماند !

افت لاتی دارد عرض کردنش ولو در جمع دوستان !

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساسان افسری

عرضتنو نفرموديد !

کیا

دلم برای حاج اقا و بهاره خانم بیچاره که بایدباز حساب تهران گردی های شما را بدهد نمی سوزد که ، برای آن موکل های بیچاره ای می سوزد که با شما باید کار کنند ! چه سو استفاده هایی که نمی کنید ازشان ! آن هم با وجدانی اسوده !!!