د و ن ا ت

 

21:58 - خانه - 1/12/88 - شنبه

 

د و ن ا ت

 

سرم درد می کند که به زور می کشم طرف مترو خودم را ! والا باید نم نم می رفتم تا پایین میدان ، سوار اتوبوس می شدم  و هر چند نیم ساعت دیرتر می رسیدم خانه ، ولی تا خود خانه تو اتوبوس می خوابیدم !

 

ولی می کشم طرف مترو .. با همهمه هایش ، سردردم بدتر از این نمی شود که ! عوضش نیم ساعت زودتر می رسم خانه و دو سه تا قرص می توانم انداخته باشم بالا ...

 

نبض پیشانی ام عجیب می زند .. درست پشت چشم ها .. تهوع دارم و اگر بالا نیاورده باشم شاهکاری است !

 

از شانسم ، سکوی مترو خلوت است !

الهی که خود قطار هم خلوت باشد !

ولو می شوم روی صندلی و چشم می دوزم به مانیتورها و خیره می شوم به تبلیغاتی که بی صدا می آیند و می روند !

 

زنی نشسته کنار دستم ..

با دونات هایش ور می رود !

یاد الهه جون می افتم که به خرج من ، شده مشتری ثابت دونات های مترو !

 

2000 تومانی را به زن می دهم و 5 دونات را با 1000 بقیه پولم پس می گیرم ..

دونات ها را می چپانم در کیفم و کتاب ها را در می آورم و می گیرم دستم ..

می خواهم 1000 تومانی را گذاشته باشم در کیف پولم که قطار می رسد و بی خیالش می شوم !

می گذارمش توی جیبم و سوار می شوم !

 

شلوغ مثل همیشه !

همانجا کنار در خیمه می زنم و تکیه می دهم به در ..

یاد دونات ها می افتم تازه می فهمم گرسنه هم هستم !

از خجالت یکی شان در می آیم !

تازه هست نسبتا ً ولی نه آنقدر هم خوشمزه که الهه بخواهد خودش را ریز ریز کرده باشد هر شب و اول از همه ، کیف مرا گشته باشد و بعد سلام گرمی تحویلم داده باشد که !

 

سرم بدجوری اذیت می کند !

خانه که می رسم ، از الهه خبری نیست !

دو سه روزی خانه نیست و من مانده ام و دونات هایی که تا دو سه روز به یادش باید خورده باشم !

 

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
علی

[گل][گل]

ققنوس

سرتون خوب میشه ایشالا....

کیمیا..!!

دونات...مترو...چه خاطره شیرینی رو یادم آوردی عزیز![گل]

دورآباد

نوش جون. کسی تا حالا بهت گفته که قلمت قشنگ می باشد؟ آیا؟

ققنوس

بعله دیدم ... ولی چون خیلی خوب نوشته بودی گفتم یه دعایی بکنم بخندی !!!

کیا

[خوشمزه] جای ما را هم خالی کنید !