ق س م

 

شاد و شنگولم !

رفته ام انقلاب و دو تا کتاب خریده ام ! خوشحالم که نشر اختران داشته کتابهایم را و مجبور نشده ام در این گرما کل انقلاب را گز کرده باشم .

هر ماه حقوق که می گیرم ، محال است نرفته باشم انقلاب و ولخرجی نکرده باشم !

از همان جا هم سوار اتوبوس می شوم و یکراست می آیم برای دفتر ..

 

از اتوبوس که پیاده می شوم ، می بینم ایستاده توی ایستگاه !

لعنتی !

می بیندم و مجبور می شوم بروم جلو و سلام کرده باشم :

- عه ! اینجا چیکار می کنی ؟ چه خبر ؟ چه حال ؟ چه احوال ؟

 

فکر نمی کردم اینقدر تحویل بگیرد !

هنوز شرمنده ام بابت پارسال پیرارسال که زنگ زد خانه و به بچه ها گفتم بگویند نیستم خانه و دیگر بهش زنگ هم نزدم ...

هیچی به رویم نمی آورد  تا شرمنده شده باشم و گفته باشم بیاید برویم دفتر ، تا بشینیم صحبت کرده باشیم ..

می گوید مادرش هم همراهش است .. با مادرش هم مجبور می شوم سلام علیکی کرده باشم ...

 

از دانشگاه می پرسد .. از بچه ها ..

 هیچ خبری ندارم ! آخرین بار هم که آن طرف ها آفتابی شدم دو سال قبل بود که رفتم ریز نمراتم را گرفتم برای معادل سازی دروس عمومی برای حقوق و خلاص !

 

غافلگیرم می شوم وقتی می گوید استاد قائمی فوت کرده !

مرد ؟

قائمی ؟

جوان بود که !

سنی نداشت !

سرطان گرفته بود ... دوماهی می شود که رفته ....

 

اولین باری که می بینمش ، ترم 3 است ..

دو واحدی ِ تاریخ اسلام از آغاز تا سال 41 را با او ارائه کرده اند ..

شمالی است ..

لهجه ی شیرینی دارد ..

همان جلسه ی اول ازمان می پرسد کی پشیمان شده از تاریخ ؟

من سرتق اولین و تنها کسی هستم که دستم را برده ام بالا !

عه !

نمی دانستم که بقیه ی بچه ها اینقدر شیفته و عاشق رشته شان هستند !

چشم هایش گرد می شود تا پرسیده باشد چرا ؟ و من گفته باشم که از تاریخ سیاسی متنفرم ! که گفته باشم می میرم برای تاریخ اجتماعی ! برای جامعه شناسی تاریخی ! برای اسطوره ها ! برای جغرافیای تاریخی ! برای نقشه های تاریخی ! برای سفرنامه ها ..

تا بعدش گفته باشدم که تاریخ ایران در دوره باستان کمی خشک است و انتزاعی و این به خاطر کمبود منابع است و باید صبر کرده باشم ..

و من صبر کردم ..

حق با او بود !

دو ترم اول خیلی خشک به نظر رسید ولی ترم های بعد ، همه ی کلاس ها که نه ولی خوب اغلبش تحلیل بود و تفسیر ...

 تاریخ اجتماعی مان را هم با خودش برداشتم ....

 

یاد تمام دفعاتی می افتم که روزهای انتخاب واحد می نشست توی دفتر گروه و می گفت و می خندید و برگه های انتخاب واحدمان را امضاء می کرد ... از وقتی مدیر گروه شد ، خاکی تر هم شده بود . 

 

و حالا به من می گوید که تمام شد ؟

مرد ؟

 

یاد آن روزی می افتم که رفته بودیم بازدید از سایت های شهرری ، از گنبد نقاره خانه که داشتیم می رفتیم پایین ، پشت سر ما بود ... یکی از بچه هایی که جلو رفته بود ، افتاده بود .. ظرف دو دقیقه رساند خودش را به او !

به چابکی یک بز از کوه رفت پایین !

می گفت بچه ی دهات است و بود !

کتاب  " سورم سرا " یش را داده ام کتابخانه ...

می گفت بنشینیم کار کنیم روی دهات هایمان ....

 

مرد ؟

به همین راحتی ؟

جوان بود !

سه تا پسر داشت ..

 

تستاد قربانی سر کلاس دخترها دسته گلی آب داده بود که یکی از خانم های متاهل رفته بود پیشش که استاد اگر کسی سر کلاس پسرتان همچی حرفی بزند چی کار می کنید ؟

و پرسیده بود و از ترم بعدش ، دیگر برای قربانی کلاس نگذاشت با دختر ها ..

آن روزها هنوز دانشگاه آزاد مختلط نشده بود کلاس هایش ...

 

مرد ؟

به همین راحتی ؟

جوان بود که !

این را بهش می گویم تا گفته باشد به من که سرطان گرفته ...

 

غصه ام شده ! غرق شده ام در یک حس نوستالوژیک ! یک حس قشنگ ! دوست دارم این لحظات را فقط به یاد استادم باشم .. غصه ام شده .. امیدوارم جای خوبی رفته باشد !

ولی غصه ام هست ... خیلی !

حتی نه آنقدر وقتی که گفت پدرش هم سرطان گرفته و می رود برای شیمی درمانی پدرش هم غصه ام نشد  ...

غصه دار شده ام !

به هم ریخته ام !

غصه ام شده ....

خیلی ! خیلی ! خیلی !

نمی خواهم این آدم موج منفی را دیده باشم هیچوقت !

ولی قسمم داده !

کاش من هم قسمش داده بودم !

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید