ت و ض ی ح

ت و ض ی ح

 

فکر نکنه کسی دیوونه شدم یا مخم تاب خورده !

دو راه بیشتر ندارم ! یا آدرسم رو عوض کنم و از اینجا برم و مثل سابق دوباره دونه دونه بیام سراغتون و بگم آدرسم عوض شده ، یا اینکه لینک ها و نظرات رو به دلایلی که به خودم مربوطه و بسیار شخصیه بردارم و بمونم توی همین آدرس ..

آدم ها رو گم نمی کنم همانجور که اهدافم رو ...

دوستتون دارم هزار و شونصد پونصد تا !

شرمنده ام همه جوره !

ولی الان می فهمم توصیه دوستانی که معتقد بودند نباید دنیای نت و حقیقی رو مزوج کرد یعنی چی !

 

 

پ . ن :

دوست عزیز ، رفیق گرامی ،  خیلی ... هیچی !

بماند !لبخند

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید