ا ع ت ر ا ض - م ن ف ی

 

19:21 - دفتر - چهارشنبه - 28/7/89

 

ا ع ت ر ا ض - م ن ف ی

 

 

اولش که می آیم چهار سال پیش دفتر ، دسته های صندلی منشی ، وضعش خراب است !

یک ذهن خلاق ، برداشته به طرز متحیر العقولی راهش انداخته آنقدر که هنوز تا پارسال که صرفا ً خودم می نشستم پشتش و قلقش را یاد گرفته بودم ، باهاش راحت بودم ...

 

از پارسال ، پسر رییس کلاس خصوصی دارد توی دفتر !

گاهی می آیند و از سیستم هم استفاده می کنند پنج شنبه ها که نیستم من ...

از همان پارسال هم وضع صندلی می ریزد به هم لابد وقتی می نشیند پشت این میز و صندلی ، کشتی کج می گیرد باهاشان !

آنقدر به هم می ریزد وضع صندلی بی نوایم که دو سه ماه پیش صدایم در می آید بالاخره و به رییس می گویم فکر صندلی باشد تا باز رییس حواله کرده باشد موضوع را به بعد از طراحی داخلی تا من دیگر دهانم را بسته باشم و هیچی نگفته باشم !

ولی در عوض برداشته باشم سه چهار پنج دور چسب پهن نواری پیچیده باشم دور این دسته های صندلی که لااقل مانتوی جدیدم را مثل قبلی تکه تکه نکرده باشد !

جوری که حسابی تو چشم بیاید و آبروی رییس را برده باشد !

بالاخره امروز بعد از این همه مدت دیده دسته های صندلی را و بهم سپرده اگر این دور و بر صندلی دیدم ، خبرش کنم !

بهش می گویم که ندیده ام دور و برمان ولی یکی دو تا از این مبلمان های اداری هست توی ولی عصر ...

قرار می شود اصلا ً یک روز برود حسن آباد !

می خندم !

ها ها !

 

باشد ! ما منتظر می شویم شما مشرف شو یک روز اگر وقت شد حسن آباد ما هم می رویم فردا از این چسب های پهن تر می گیریم می زنیم به صندلی مان !

اصلا ً پانسمانش می کنیم !

باند پیچی !

جوری که از در نیامده باشی تو ، برگشته باشی و یک فکری به حال این مانیتور هانسول عتیقه ی 15 اینچ و این میز و این صندلی ما کرده باشی !

وایسا ببین  !

 

پ . ن :

به خدا قسم می کردم این کارها را !

ولی ظاهرا ً دارند با آخرین طراح داخلی به توافق می رسند !

اگر تا آخر هفته ی آتی وضع این صندلی معلوم نشد ، یا جای من توی این دفتر است یا این صندلی !

 

پ . ن 2 :

چو فردا بر آید بلند آفتاب ، من و گرز و میدان و افراسیاب ! عصبانی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید