م ز ا ی د ه - ع م و م ی


شنبه - 17/7/89 - دفتر - 16:35


م ز ا ی د ه - ع م و م ی


اینجانب " ن ا ر س ی س " در نظر دارد تعداد 3 تا خواهر ؛ 3 تا عمه ؛ 3 تا خاله ؛ 5 تا دایی ؛ 29 تا عمه زاده ، دایی زاده و خاله زاده از هر دو جنس و متعلقین را به صورت فله ای و یکجا ، از طریق برگزاری مزایده ی عمومی واگذار نماید .

بدینوسیله از کلیه علاقمندان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری 30 مهرماه 1389 با در دست داشتن اصل معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 000 ، 500 ریال به حساب شماره ***** جام اینجانب نزد  بانک ملت شعبه ***** قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت ؛ به نشانی اینجانب در پرشین گیگ مراجعه نموده و ضمن دریافت اسناد ، تصویر آپلود شده ی  کلیه ی حضرات را رویت نمایند !

پیشنهادات تا  تاریخ 5/8/89 دریافت و رأس ساعت 10 صبح  روز 8/8/89 در حضور شرکت کنندگان حاضر در جلسه باز خواهد شد .+  هزینه ی نشر این آگهی در سایر وبلاگ ها ، به عهده ی برنده ی مزایده خواهد بود .

+  این وبلاگ به رایگان و از باب یادگاری و تشکر به برنده ی این مزایده واگذار می شود . ( با این شرط ضمن عقد خارج لازم و با اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش ، که سایر مزایدات و مناقصات ما کماکان در این بلاگ بطور رایگان اطلاع رسانی شود )  

+  لینک های دوستان دنیای نت ( مندرج در این وبلاگ )  قبلا ً از طریق مزایده در وب دیگر اینجانب در پارسی بلاگ به همراه یکی از ایمیل هایمان واگذار شده است .

+  آگهی مزایده ی دوستان دنیای حقیقی ( نهایت تعداد انگشتان یک دست ! ) و رفقا و همکلاسی ها ؛ به همراه هدیه ی سیم کارت دائم همراه اول مان ( کد 5 ) متعاقبا ً از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد .

+  وبلاگ ما  در پارسی بلاگ نیز پس از انجام کلیه مناقصات و مزایدات ، به قید قرعه و به رایگان ، به یکی از شرکت کنندگان اهداء خواهد شد .

 +  ددی و مامی را نگه می داریم ، اینقدر حرص می دهیمشان تا از ساختن ما پشیمان شده و روزی 1000 بار خودشان مزایده و مناقصه شان را از قادر متعال آرزو کرده باشند !


واحد روابط عمومی و امور بین الملل


/ 0 نظر / 5 بازدید