م و ا ز ن ه

 

20 سپتامبر 2010 - خانه - 2:25

 

م و ا ز ن ه

 

داشتم آپلود می کردم خودم و توی اون رابطه و تو شده بود کارت فقط دانلود کردن !

موازنه اش انگار ریخته بود به هم !

 

موقع حسابرسی هم که ، تا کارشناس دوباره حساب کنه ارزش آورده های سهم من رو ، سهام ات رو کشیدی  از شرکت بیرون تا من بمونم و شرکتی که ورشکست شد رفت پی کارش !

با یه دنیا قرض و بدهی و بدهکاری !

طلبکارا به جهنم !

سرمایه ام دود شد رفت پی کارش که . . .

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ققنوس

[ناراحت] خيلي نامرد بوده ...