ف ر ا - س و ی - ا و ج - ن ف ت

 

10/5/89 - دفتر - 18:48 - یکشنبه

 

ف ر ا - س و ی - ا و ج - ن ف ت

 

 

این پست ، یک خلاصه یا برداشت من است از فصل دوم کتاب برنامه ب -2 لستر براون که بحثش توی معرفی کتاب بود قبل تر ها ..

 

براون در این فصل به بررسی نقش نفت در زندگی ما می پردازد و به پیش بینی دورانی می پردازد که تاریخ بشر را می توان به دو دوره ی پیش از نفت و پس از نفت تقسیم بندی کرد !

 

برای من که در جامعه ای جهان سومی به دنیا آمده ام ( و البته از شیمی هم آنقدر می دانم که اسم نوعی ساندویچ نیست ! ) جالب است دانسته باشم که رقابتی شدید بین سوپرمارکت ها و پمپ بنزین ها دارد شروع می شود بر سر دستیابی به تولیدات کشاورزی !

 

نشسته ایم پشت درهای بسته و داریم ورق های زندگی را رج می زنیم و نمی دانیم پشت این درهای بسته ، دنیا دارد از نیشکر و ذرت و چغندر قند ، سوخت های بیودیزیل و اتانول تولید می کند !

 

بخش دیگری از این فصل هم اختصاص دارد به بررسی رابطه انرژی ی مصرفی برای جابجایی و تولید محصولات غذایی و بازار های مصرف که در نهایت براون ، معتقد است با افزون شدن این هزینه ها ، جهان مجبور است دیگر بار به تولید و مصرف محصولات محلی روی آورده باشد .. چه با افزایش هزینه های جابجایی ، صرفه در آن است که از محصولات و تولیدات محلی بهره برد ..

 

همچنین در قسمتی دیگر ، براون به این مورد اشاره دارد که سوخت هسته ای جایگزینی مناسب برای قرن پس از نفت نیست و بهتر است به گزینه هایی نظیر انرژی گرمایی زمین ، باد ، خورشید و امثالهم روی کرد ..

 

خلاصه ی فصل های دیگر را هم می نویسم سر فرصت ..

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید