ت ع ل ی ق

 

سه شنبه - دفتر - 23/6/89 - 18:24

 

ت ع ل ی ق

 

بد جوری نَــفَــسِــت می گیره یه وقتایی که معلقی بین زمین و هوا !

که جاذبه می کِــشَــدِت طرف زمین و همیشه در حال سقوطی تا وقتی پات بیاد روی زمین و  تموم شه و خلاص ...

که این جور وقتاست می خوای فقط تموم بشه !

به هر کیفیتی !

چه چار چنگولی مثل گربه بیای رو زمین وبعدش پاشی و خاک سر و صورتت رو بتکونی و بری دنبال بقیه زندگیت یا اینکه نه ... با مغز فرود بیای روی آسفالت تا دهنت آسفالت شده باشه و بعدش فقط اینقدر باشی که لش ِ ت رو کشیده باشی این ور اون ور ! ( اگه البته پر رو باشی و  زنده بمونی  ! )

وقتایی که نمی دونی آخرش چی میشه ، وقتایی که معلقی ، وقتایی که نمی دونه آخرش می بری یا می بازی ، نمیتونی لذت برده باشی .. این " آخرش " همیشه می کُــشـِـه آدم رو ! همین آخرشه که گند می زنه به بقیه اش ! که نمی ذاره .. که حسوده !

 

ولی من دارم بِهِت میگم که بدونی !

یه وقتایی هم هست ، تعلیق میشه یه مزه ی گس ، زیر زبونت !

یه ترش و شیرین !

یه چیز ملس !

حتی یه چیز تلخ که باز وقتی قاطی اش می کنی با این شیرینی ، بدجوری می چسبه بهت !

اونم وقتیه که می دونی معلقی ، می دونی داری دست و پا می زنی ، ولی آخرش رو هم میشه حدس زده باشی !

وقتی می دونی / حدس می زنی که آخر این جاده می رسه / می تونه برسه به کدوم مقصد ؛ پس آروم بگیر و شیش دنگ حواست رو بده به اطرافت !

چیزایی که اگه چشم دوخته باشی به مقصد ، به اون روبرو ، هیچوقت نمیشه دیده باشیش !

 

وقتی داری سقوط آزاد می کنی و می دونی هم ممکنه آخرش چی بشه ، حداقل لطفی که به خودت می تونی کرده باشی اینه که بذاری طعمش تسخیر کرده باشه تمام وجودت رو !

همین !

 

این جور وقتاست که هیچ دلت نمی خواد تموم بشه !

برسی به زمین !

که مسیر هم ، به اندازه هدف ، قشنگ میشه و ارزشی !

بعضی وقت ها ، هیچ هدفی نیست ! فقط  مسیر رو باید طی کرد ...

و چه خوشبخت کسی که به امید هدف ، پا نمی ذاره توی مسیر ...

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ققنوس

و چه خوشبخت کسی که به امید هدف ، پا نمی ذاره توی مسیر ... چه جمله ي زيباييه ... حفظش مي كنم ...[لبخند][گل]