ج ن ب ش - ع د م - ت ع ه د

 

جنبش عدم تعهد :

 

 اصول پنج گانه یا " پنجشیلا "

 

1-      احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها

2-      عدم تجاوز

3-      عدم دخالت دولتها در امور داخلی همدیگر

4-      مساوات کشورها

5-      همزیستی مسالمت آمیز  

 

 

 

پ . ن

من از همه دوستان پوزش می طلبم !

کسی خواهشا چیزی نپرسه !

امروز فردا هم لینک ها رو بر میگردونم ... 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید