ک ا ش

 

20:12 - دفتر - شنبه - 27/6/89

 

ک ا ش

 

کاش همونقدر که آدما ارزش می ذاشتن و آدم حسابمون می کردن ، ارزش می ذاشتیم و آدم حسابشون می کردیم !

خیلی راحت میشه منم گم شده باشم توی هزار توی این زندگی ِ لعنتی ..

 که می دونی بهتر از من ؛ این روزها دارم فقط رج می زنمش به امید اینکه یه روزی شاید برسم به قسمت های خوب ترش ..

 

پ . ن :

ایمیل اش نمی کنم واست که !

به روی خودم هم نمیارم اصلا ً !

بالاخره که یه روز می خونیش اینجا ...

اون وقت می پرسی که چه مرگم شده دوباره  ؛ همون وقت بیا بپرس تا بهت بگم چرا این همه دلگیرم ازت ...

بی خیال !

اینم سر بقیه اش !

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید