ر و ا ب ط - م ث ل ث ی

 

17:42 - پنج شنبه - 14/5/89 - خانه

 

ر و ا ب ط - م ث ل ث ی

 

وقتی همه ی حرفاش رو می شنوم راجع به دوست مشترکمان و می گذارم حسابی تخلیه اطلاعاتی کرده باشد خوادش را ، بهش بعدا ً مسیج می دهم :

توی یه رابطه ی مثلثی ، سعی کند آن ضلعی نباشد که از ضلع سوم بد گویی می کند  !

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید