خ ط و ط

 

دفتر - چهارشنبه - 14/7/89 - 14:12

 

خ ط و ط

 

وقتی من و تو می رسیم به هم ،

یا میشیم دو تا خط موازی که تا ابدیت رو قرار میشه کنار هم فتح کرده باشیم و چه خوشبختیم اگه منطبق شده با هم و انگار کنی واقعا ً یکی هستیم ...  

شایدم دو تا خط متقاطع شدیم که انگار از ازلیت قرار بوده رسیده باشیم به هم و از هم رد شده باشیم تا هر چی بیشتر زمان می گذره ، بیشتر از هم دور شده باشیم ...

شق سومی نداره !

 

حالا حرف و حدیث هم زیاد داره این کنار هم بودن ها ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید